Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/2013
Schválené: 24. 6. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 24. 6. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky