Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012 (zrušené) o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni (zrušené)

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/2012
Schválené: 18. 6. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 6. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky