Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/2008
Schválené: 13. 10. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 13. 10. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky