Všeobecné záväzné nariadenie č. 11 / 2007 (zrušené) mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/2007
Schválené: 29. 10. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 10. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky