Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 2004 (zrušené) o dani za psov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/2004
Schválené: 6. 12. 2004
Oznámené:
Dátum účinnosti: 6. 12. 2004 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky