Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1999 (zrušené) o dani z nehnuteľností

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/1999
Schválené: 1. 1. 2000
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2000 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky