Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1993 (zrušené) o záväzných častiach schválenej zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - Vodné dielo

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/1993
Schválené: 11. 11. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 11. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky