Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1992 (zrušené) o dani z nehnuteľností

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/1992
Schválené: 5. 1. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 1. 1991 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky