Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na územní mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 10/2021
Schválené: 29. 6. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 7. 2021 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky