Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 10/2019
Schválené: 25. 6. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 7. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky