Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011 a VZN č. 17/2017

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 10/2018
Schválené: 25. 6. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 7. 2018 - 19. 7. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky