Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 (zrušené) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/2017
Schválené: 26. 6. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 6. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky