Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o zrušení Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina a jej súčasti, Školskej jedálne, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtovej organizácie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 10/2015
Schválené: 29. 6. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 9. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky