Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 3/1996

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 10/2012
Schválené: 18. 6. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 7. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky