Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 (zrušené) o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/2011
Schválené: 27. 6. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 27. 6. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky