Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 o určení názvu ulíc v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 10/2009
Schválené: 24. 8. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 9. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky