Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/2008
Schválené: 13. 10. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 13. 10. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky