Všeobecné záväzné nariadenie č. 10 / 2007 (zrušené) mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/2007
Schválené: 29. 10. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 10. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky