Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2004 (zrušené) o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/2004
Schválené: 6. 12. 2004
Oznámené:
Dátum účinnosti: 6. 12. 2004 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky