Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2003 (zrušené) ktorým sa stanovuje, spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby od 1. 1. 2004

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/2003
Schválené: 15. 12. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 12. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky