Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1999 (zrušené) o záväzných častiach zmeny územného plánu) sídelného útvaru Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/1999
Schválené: 20. 5. 1999
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 5. 1999 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky