Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1996 (zrušené) o sadzbách a úľavách na dani z nehnuteľností na rok 1997

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/1996
Schválené: 12. 12. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 12. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky