Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1994 (zrušené) o uplatňovaní mestského prepravného poriadku v mestskej hromadnej doprave na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/1994
Schválené: 10. 11. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 11. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky