Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a o odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 10/1993
Schválené: 11. 11. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 2. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky