Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1992 (zrušené) o odpredaji obecných bytov na území mesta Žiliny

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 10/1992
Schválené: 26. 11. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 11. 1992 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky