Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Sad SNP“

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 1/2020
Schválené: 17. 2. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: 3. 3. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky