Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2018
Schválené: 12. 2. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky