Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 (zrušené), ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2016
Schválené: 15. 2. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 2. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky