Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 1/2012
Schválené: 23. 1. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 2. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky