Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 1/2011
Schválené: 24. 1. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 2. 2011 - 19. 7. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky