Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 - Príloha o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 1/2010
Schválené: 15. 2. 2010
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 3. 2010 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky