Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2008 (zrušené) o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2008
Schválené: 14. 4. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 4. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky