Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 / 2007 (zrušené) mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov – žrebovaním, na zabezpečenie jeho vykonania

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2007
Schválené: 23. 4. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 4. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky