Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2006 (zrušené) Zmena Štatútu mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2006
Schválené: 20. 2. 2006
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 2. 2006 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky