Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2005 (zrušené) o zmene všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2005
Schválené: 25. 4. 2005
Oznámené:
Dátum účinnosti: 25. 4. 2005 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky