Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2004 (zrušené) ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2004
Schválené: 23. 2. 2004
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 2. 2004 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky