Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2003 (zrušené) o pravidlách hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2003
Schválené: 29. 4. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 4. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky