Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2002 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 2/2002 a dopĺňa sa § 9 nariadenia č. 3 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 1/2002
Schválené: 22. 4. 2002
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 4. 2002 - 30. 3. 2003

Dokumenty

Zmeny a doplnky