Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2001 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 1/1992 a 2/1993 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2001
Schválené: 26. 2. 2001
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 2. 2001 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky