Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2000 (zrušené) o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie a návratných finančných výpomocí pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/2000
Schválené: 9. 3. 2000
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 3. 2000 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky