Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1999 Zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov a vytváraní bytových spoločenstiev

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 1/1999
Schválené: 18. 3. 1999
Oznámené:
Dátum účinnosti: 2. 4. 1999 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky