Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1998 (zrušené) Zmenu nariadenia mesta č. 2/1991 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/1998
Schválené: 23. 4. 1998
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 4. 1998 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky