Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1997 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/1997
Schválené: 27. 2. 1997
Oznámené:
Dátum účinnosti: 27. 2. 1997 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky