Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1996 (zrušené) mesta o cintorínskom poriadku a poplatkoch za cintorínske služby

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/1996
Schválené: 22. 2. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 2. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky