Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1995 ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 1/1995
Schválené: 23. 2. 1995
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 3. 1995 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky