Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1994 (zrušené) o dani z nehnuteľnosti

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/1994
Schválené: 10. 2. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 2. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky