Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1993 (zrušené) o chove a držaní zvierat na území mesta Žiliny

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/1993
Schválené: 13. 3. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 13. 3. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky