Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1992 (zrušené) o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Žiliny

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/1992
Schválené: 6. 2. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 6. 2. 1992 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky