Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1991 (zrušené) o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 1/1991
Schválené: 3. 6. 1991
Oznámené:
Dátum účinnosti: 3. 6. 1991 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky