Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2013 o zrušení Centra voľného času, Horný val 24, Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 8/2013
Schválené: 3. 6. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 6. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky